Begrotingswijzer Forum

De Nationale Begrotingswijzer 2012

Een vandaag

Waar gaat mijn geld naartoe?

Ik verdien per jaar
Check wat u aan belasting betaalt en waar dat naartoe gaat

De Nationale Begrotingswijzer laat zien waar uw belastinggeld aan wordt besteed. Door uw bruto jaarinkomen aan te geven kunt u zien hoeveel belasting u betaalt en waar uw geld aan besteed wordt.

Geef met het schuifje aan hoeveel u per jaar verdient en druk vervolgens op ‘verder’

Waar gaat mijn geld naartoe?

U betaalt ongeveer uitrekenen... aan belasting per jaar.
Dat is uitrekenen... per

Door op een icoontje of thema te klikken kunt u zien aan welke subthema's uw belasting wordt uitgegeven.
Door op een i-tje te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp en de bezuinigingen die worden voorgesteld.

Opnieuw

Waar wil ik op bezuinigen?

staven

Verdeel zelf de bezuiniging van 18 miljard

De regering wil tot 2015 ongeveer    € 18 miljard bezuinigen op de overheidsuitgaven. Maar waar wilt u op bezuinigen?
Op de volgende pagina kunt u uw eigen bezuinigingen samenstellen. Klik hiernaast op de knop 'Waar wil ik op bezuinigen'.

Vragenlijst

U heeft zojuist uw eigen bezuiniging samengesteld. U kunt nu uw eigen bezuiniging vergelijken met die van andere gebruikers op uitkomen. Vul uw leeftijd, opleiding en politieke voorkeur in en vergelijk uw bezuinigingen met de verschillende categorieën.

Formulier

Leeftijd:
Politieke voorkeur:
Ik ben:
Man Vrouw
Opleidingsniveau:

Waar wil ik op bezuinigen?

U heeft 0 miljard te weinigteveel bezuinigd. Verdeel dat bedrag over één of meerdere van de posten.

Hoe werkt het?

De regering wil tot 2015 ongeveer € 18 miljard bezuinigen op de overheidsuitgaven. U kunt nu zelf aangeven op welke posten u wilt bezuinigen. Door op de plusjes en minnetjes te klikken verdeelt u de bezuinigingen anders. Als u op + klikt bezuinigt u meer, bij een klik op - bezuinigt u minder. De grijze balkjes geven de bezuinigingen van de regering aan. De gekleurde balkjes geven uw aanpassingen aan.
Wanneer u met uw muis op de thema's klikt verschijnen de posten waaruit het thema bestaat.
In het Forum kunt u met andere gebruikers in discussie gaan.

Uw bezuiningen vergelijken met:

Klik op een van de categorieën hieronder. De veranderende kleur laat het gemiddelde van alle gebruikers zien.

Regering
Regering
Leeftijd
Politieke partijen
Man of Vrouw
Opleiding
Inkomen

Waar gaat mijn geld naartoe?

De eerste Nationale Begrotingswijzer is gebaseerd op de grote lijnen van de Miljoenennota 2012.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de websites Rijksbegroting en het Huishoudboekje van Nederland raadplegen.

De bezuinigingen zijn berekend aan de hand van het Financieel kader, de bijlage bij het regeerakkoord en de 18 miljard Monitor, waarin de voortgang van de bezuinigingen vermeld staan.

Kijk hier voor een Verantwoording

Terug naar het begin